Zasady

Jestem psychoterapeutą a nie cudotwórcą ;)

Jako psychoterapeuta biorę odpowiedzialność za standard, formę i rodzaj pracy terapeutycznej, którą oferuję, jednak psychoterapia to współpraca psychoterapeuty i pacjenta. Nie mam możliwości zmienić kogoś wbrew jego woli, albo bardziej niż on sam tego chce.

Zapewniam stałość miejsca, czasu trwania spotkań i ceny.

  • Sesja indywidualna - zarówno konsultacja jak i sesja terapeutyczna - trwa 50 min. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Docelowo jest to stały dzień i godzina.
  • Sesja małżeństwa lub pary - konsultacja lub sesja terapeutyczna - trwa 90 min. Spotkania odbywają się co 2 tygodnie.
  • Sesja rodziny - konsultacja lub sesja terapeutyczna - trwa 90 min. Spotkania odbywają się zwykle co 4 tygodnie.

Trzy pierwsze spotkania to zawsze spotkania konsultacyjne. Służą obu stronom do poznania się. Dla mnie to czas na rozpoznanie głównych problemów i trudności pacjenta i rozeznanie się czy forma psychoterapii, którą proponuję jest w stanie odpowiedzieć na Państwa oczekiwania i potrzeby, czy ma szansę być skuteczną i właściwą formą pracy z Państwem. Jeśli tak - proponuję psychoterapię, jeśli nie - wskazuję inne, moim zdaniem bardziej właściwe dla Państwa formy pomocy.

Prowadząc sesje małżeństwa, pary czy rodziny mam kontakt z Państwem tylko na sesjach, w obecności wszystkich umówionych osób. Pracujemy na tym, co jest ujawniane i ugłaśniane przez Państwa w czasie sesji. Nie ma możliwości kontaktowania się ze mną pojedynczych osób z rodziny w celu "dopowiedzenia" pewnych faktów, zwłaszcza bez wiedzy innych jej członków.

Jeśli mimo wcześniejszego umówienia się jedna z osób z rodziny czy pary nie może dotrzeć na spotkanie w wyznaczonym terminie, wymaga to umówienia nowego terminu. Sesja w pomniejszonym składzie nie odbędzie się.

Jeśli pracuję psychoterapeutycznie z rodziną czy parą, to nie ma możliwości żebym równolegle prowadziła terapię indywidualną jednej z osób z tej rodziny, ale jeśli widzę taką potrzebę - odsyłam do równoległej terapii.

Ja szanuję czas Państwa i tego samego oczekuję dla siebie. Na spotkanie rezerwuję czas, który jest przeznaczony TYLKO i WYŁĄCZNIE dla Państwa. Nie informując mnie o odwołaniu spotkania, zostawiacie mnie Państwo z czasem, którego terapeutycznie już nie zagospodaruję.

Do gabinetu można się zarejestrować wyłącznie telefonicznie, od poniedziałku do piątku, między godziną 18.00 a 20.00. Można do mnie dzwonić w ciągu dnia, ale kiedy pracuję nie odbieram telefonów. Bywa, że nagrane wiadomości odsłuchuję w przerwach, nie mam możliwości żeby od razu oddzwonić i do wieczora o nich zapominam. Więc jeśli nie oddzwaniam - bardzo proszę przypomnieć się po 18, telefonicznie albo sms-em :)

 
Projekt i wykonanie:  JINX
xhtml   css